Obra-Baken vzw: Een vrolijke bende in de Gentse natuur

Bijna dertig jaar geleden klopte Obra vzw aan bij de Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De vereniging wilde graag een plaatsje in het natuurbeheer voor hun gasten. Obra biedt ondersteuning op maat aan personen met een beperking en hun netwerk. Samen met Baken vzw bieden de vereniging nu ook ambulante verzorging. Een topteam! Frank Maes, die destijds voorMeer lezen over “Obra-Baken vzw: Een vrolijke bende in de Gentse natuur”