Natuurbeheer in Senegal: Natuurpunt werkt samen met Project Tougoupeul

Het logo van vzw Tougoupeul

Enkele vrijwilligers van Natuurpunt Middenkust startten Project Tougoupeul, een vzw die verschillende projecten in Noord-Senegal uitbouwde om de plaatselijke bevolking te ondersteunen. Samen met de  bewoners en de Senegalese overheid gaan ze dagelijks aan de slag.  Ook Natuurpunt Brugs Ommeland en Natuurpunt Gent steunen sinds kort dit project.

De vzw is genoemd naar het dorp Tougoupeul. Daar bouwde de vzw in 2007 samen met de plaatselijke bevolking een basisschool, waar vandaag zo’n honderd leerlingen school lopen. In 2011 startte de bouw van een veldhospitaal in Mouït, een dorp met meer dan 5000 inwoners. Deze mensen hebben eindelijk een EHBO-post, en zwangere vrouwen eindelijk een veilige plaats om te bevallen. Ook met de lokale scouts wordt samengewerkt. Die hebben daardoor ondertussen een lokaal,  en hielden in de zomer van 2015 een groot kamp in het nationaal park Langue de Barbarie. Samen plantten ze boompjes aan en ruimden de oever van de Senegalstroom op.

Langue de Barbarie

Het nationaal park Langue de Barbarie ligt ten zuiden van Saint-Louis aan de monding van de Senegalstroom. Tot 2003 liep de rivier over een dertigtal kilometer evenwijdig met de oceaan. Tussen de oceaan en de rivier lag een landtong (langue) van driehonderd meter breed. Op die landtong overwinteren veel visarenden uit Noord-Europa. Het park is ook belangrijk voor andere vogelsoorten zoals sterns, steltlopers en pelikanen, voor varanen en voor vier soorten zeeschildpadden, die er jaarlijks hun nest maken.

Foto van reuzensters aan de Langue de Barbarie © Dirk Vanhoecke


Maar in 2003 werd er een opening gemaakt in de Langue. De bres was oorspronkelijk vier meter breed en bedoeld om het oude deel van de stad Saint-Louis, dat op een eiland in de rivier ligt, te beschermen tegen overstromingen. De vissers konden zo ook langs een kortere weg naar de oceaan varen. Helaas werd bij die operatie geen rekening gehouden met de kracht van het oceaanwater. Vandaag is de bres maar liefst zes kilometer breed. Ze veranderde de stromingen, en de oorspronkelijke monding van de rivier raakte helemaal verzand.

De Langue valt steeds verder ten prooi aan de oceaan en de achterliggende dorpen worden steeds bedreigd door overstromingen. De lokale vissers zijn met hun kleine bootjes niet meer opgewassen tegen de krachtige golven van de oceaan. Het visbestand in de Senegal is totaal gewijzigd.

Nieuwe beheerplannen

Foto van een visarend © Dirk Vanhoecke


Het ecosysteem van het nationaal park verandert snel en de beheerplannen zijn niet meer afgestemd op de huidige situatie. De vzw Tougoupeul kreeg van de Senegalese overheid een contract om de plannen van het park te herwerken en Natuurpunt biedt de vzw graag logistieke steun. In 2015 ging het monitoringwerk van start. Twee Spaanse biologen staan de lokale parkwachters bij met het inzamelen van gegevens. Samen gaan ze bijvoorbeeld na hoe, waar en wanneer ze best de vogels en zeeschildpadden kunnen tellen. ook de lokale medewerkers van het park leren hoe ze telgegevens digitaal kunnen invoeren en analyseren. Op basis van die analyses worden de doelsoorten voor het gebied bepaald en actieplannen opgesteld.

Hopelijk gaat het nationaal park een nieuwe toekomst tegemoet. Met een betere bescherming van de broedvogels en de zeeschildpadden, een betere locatie voor de vissers, en extra veel nieuwe mangrove en filaobomen.

Meer weten over dit project? Tom Van Dyck vertelt er alles over in dit filmpje.

Wil je dit project steunen? Dat kan door een bijdrage te storten op rekeningnummer BE21 1430 9343 0303 van vzw Tougoupeul.

%d bloggers liken dit: