Natuur en milieu

Een selectie van mijn publicaties voor de Gentse afdeling van Natuurpunt.
Over mijn job bij Natuurpunt verscheen ook een interview bij Jobat.be en De Standaard.

Eerste hulp voor wilde dieren

Huisdieren, hobbydieren en vee: dat zijn de enige dieren die een dierenarts mag verzorgen volgens het Vlaamse Soortenbesluit. En de dieren uit de vrije natuur? Die worden verzorgd door de vrijwilligers van de Opvangcentra voor Wilde Dieren. Helaas zitten onze centra tot de nok vol, en blijft de nodige overheidssteun jaar na jaar uit.

Op de vlucht voor het klimaat

In de wereldwijde migratiestromen speelt klimaat een steeds grotere rol. Niet alleen door natuurrampen, maar ook als versterkende factor voor andere problemen die mensen tot wanhoop drijven zoals armoede, waterschaarste en conflict.

Plastic vergaat niet
De tijd dat kranten triomfantelijk berichtten over de uitvinding van wegwerpplastic zijn lang voorbij. Vandaag vind je het goedje in kleding, meubels, donsdekens, verzorgingsproducten en cosmetica. Het zit in de lucht die we inademen en het voedsel op ons bord. Kortom: we moeten ervan af.

Veerle Malschaert: Ontdek de natuur in ’t Gents!

In 2018 en 2019 strijkt de zomercampagne van Natuurpunt neer in Gent. Comédienne Veerle Malschaert vertelt waarom zij de meter van de campagne wordt.

Obra-Baken vzw: een vrolijke bende in de Gentse natuur

Al bijna dertig jaar neemt Obra vzw deel aan het natuurbeheer in Gent, samen met Natuurpunt. Een topteam!

Een andere economie is mogelijk

Belmundo, het Gentse activiteitenfestival rond internationale solidariteit, stelt de hedendaagse economie in vraag. Samen met het kruim van de Gentse socioculturele verenigingen plaatst Natuurpunt de samenwerking met het Zuiden voorop.

Natuurbeheer in Noord-Senegal: de Langue de Barbarie

Enkele vrijwilligers van Natuurpunt Middenkust bouwden met Project Tougoupeul verschillende projecten in Noord-Senegal uit om de plaatselijke bevolking te ondersteunen. Ook Natuurpunt Brugs Ommeland en Natuurpunt Gent steunen sinds kort dit project.

Wonderlijk Wild op de Gentse Floraliën

In 2016 werden de Gentse Floraliën omgevormd tot een dynamisch en interactief stadsfestival. Natuurpunt Gent en de Tuinbouwschool van Melle verzorgden een inspiratietuin.

Water: genoeg voor iedereen?

De ecologische voetafdruk kent iedereen, maar wat is onze ‘watervoetafdruk’? We verkennen een kernbegrip voor iedereen die milieubewust wil leven.

Tien jaar Hutsepotbos

De aanplanting van het Hutsepotbos in Zwijnaarde was een protestactie tegen de inplanting van een bedrijventerrein op de site van het Parkbos, een Gentse Groenpool. Een terugblik met de toenmalige trekkers van de actie.

Big Jump: de vraag naar proper water

Jaarlijks springen duizenden mensen op honderden locaties in Europa in het water van rivieren, waterlopen en meren tijdens de Big Jump. Daarmee vragen ze proper en levend water. In Gent doken Lieven Scheire en Luc De Vos het water in, gevolgd door 535 Gentenaars.

De vlinder in de bloemetjes

De stad Gent en Natuurpunt geven de kennis over vlinders een boost. Zo zorgen Gentenaars voor meer vlinders in de stad.

Marc De Bel

Marc de Bel, een van Vlaanderens beste jeugdauteurs, is een groot pleitbezorger voor natuurbewust en ecologisch leven. Een gesprek achter zijn boekenstand in de Bourgoyen.

%d bloggers liken dit: